Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewsku w województwie warmińsko-mazurskim wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz zabudowała firma Wawrzaszek ISS na podwoziu MAN TGM 13.290 4×4. Posiada on między innymi zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 400 litrów, autopompę Ruberg EH 40 o wydajności 2400 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.

Do tego zestaw ratownictwa technicznego, armatura wodno-pianowa, pilarki, motopompa, zestaw ratownictwa medycznego, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy, sprzęt burzący itp.

MAN kosztował 850 tysięcy złotych, środki pochodziły z budżetów gminy Markusy, powiatu elbląskiego, N/WFOŚiGW, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Banku Spółdzielczego oraz samej jednostki i zbiórki na zrzutka.pl

Foto. materiały jednostki 

o autorze

Redakcja/Łukasz