W ubiegłym tygodniu do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej trafił nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Wawrzaszek ISS na podwoziu Volvo FL.

Jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, zestaw ratownictwa technicznego, armaturę wodno-pianową, pilarki, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Kosztował 890 tysięcy złotych, z czego 300 tys. zł wyłożyło Miasto Mszana Dolna, 400 tys. zł to dotacja z budżetu państwa, a 40 tys. zł przekazał Małopolski Urząd Marszałkowski. Wkład własny jednostki to 150 tys. zł.

Foto.  Piotrek Fornal/OSP Mszana Dolna

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl