Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce w województwie dolnośląskim wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę Bocar na podwoziu Kamaz. Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350 litrów, autopompę o wydajności 3300 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, armaturę wodno-pianową agregat prądotwórczy, motopompę, pilarki, zestaw ratownictwa technicznego itp.

Wóz kosztował blisko 760 tysięcy złotych. Środki pochodziły z budżetu gminy Dobromierz, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, MSWiA i firm ubezpieczeniowych.

Foto. urząd gminy 

o autorze

Redakcja/Łukasz