Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie w województwie wielkopolskim wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz zabudowała firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne na podwoziu Renault D16 4×4. Na wyposażeniu posiada między innymi zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, sprzęt ratownictwa technicznego, armatura wodno-pianowa, pilarki, sprzęt burzący itp.

Samochód kosztował blisko 818 tysięcy złotych, z czego 600 tysięcy złotych przekazała Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej, 200 tysięcy wyłożyła gmina Żelazków, pozostałe brakujące środki udało się zebrać z pomocą mieszkańców.

Foto. materiały jednostki 

o autorze

Redakcja/Łukasz