Chcielibyśmy zaprezentować Państwu pierwszą wersję program OSPiko, który został stworzony przez strażaka OSP po konsultacjach z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje danych w OSP. Program umożliwia zarządzanie danymi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na podstawie wprowadzonych danych umożliwia generowanie raportów i statystyk.

Pomysł takiego programu zrodził się rok temu. Pierwsza testowa wersja została zainstalowana na komputerze macierzystej jednostki już w marcu. Sukcesywnie w procesie testowania, a w późniejszym czasie użytkowania powstawały nowe wersje z dodatkowymi modułami i funkcjami. Twórca programu postanowił podzielić się swoją pracą z innymi jednostkami. W ten sposób powstał projekt OSPiko.

Ciekawą funkcją programu jest generowanie raportów w postaci tabel z dowolnie wybranych kolumn, tak wygenerowany raport można wydrukować jednym kliknięciem dzięki temu możemy mieć np. wydrukowaną tabelę wszystkich strażaków, którzy ukończyli przykładowo kurs KPP.

Program można nabyć za niewielką opłatą i wdrożyć go we własnej jednostce.  Do programu powstały filmy instruktażowe, które znacznie ułatwiają naukę i poruszanie się po programie.

Autor oprogramowania zdaje sobie sprawę, że niektóre jednostki chciałyby mieć dodatkowe funkcje lub wprowadzić jakieś zmiany w programie np. generowanie wniosku o ekwiwalent według wzoru jaki wymaga gmina, zamiast wniosku uniwersalnego dostępnego w programie. Dlatego w swojej ofercie przyjmuje dodatkowo zamówienia niestandardowe.

www.ospiko.pl 

Moduł Strażacy

 • Dodawanie pełnych danych osobowych strażaków Waszej jednostki, w tym informacji o ukończonych szkoleniach i nadanych odznaczeniach wraz z datą ukończenia/nadania.
 • Generowanie „Raportu Strażaka” w formacie DOC, który zawiera wyżej wymienione dane. Format DOC umożliwia dostosowanie wygenerowanego dokumentu do własnych potrzeb.

Moduł Akcje

 • Dodawanie akcji ratowniczo – gaśniczych, wyliczanie czasu trwania akcji,
 • Generowanie „Raportu z Akcji”  zawierającego wszystkie dane na temat akcji w formacie DOC.

 

Moduł Sprzęt

 • Dodawanie sprzętu będącego na wyposażeniu Waszej jednostki,
 • Generowanie „Raportu o Sprzęcie”.

 

Moduł Zawody

 • Dodawanie zawodów sportowo pożarniczych w systemie „CTIF” oraz w tzw. systemie „Na Mokro”, możliwość przypisania do zawodów zawodników z podziałem na funkcje (dowódca, łącznik, mechanik itd.),
 • Generowanie „Raportu z zawodów”.

 

 

Moduł Składki

 • Ewidencja zapłaconych składek,
 • Możliwość wygenerowania dowodu wpłaty.

 

 

Moduł Badania

 • Ewidencja badań strażaków ratowników.
 • Ewidencja badań kierowców.

 

 

Moduł Pojazdy

 • Ewidencja pojazdów pożarniczych.
 • Generowanie „Raportu o Pojeździe”.

Moduł Zarząd

 • Gromadzenie informacji  o członkach zarządu na przestrzeni wszystkich lat działalności jednostki.
 • Generowanie „Raportu o Zarządzie”.

 

 

Moduł Raporty

 • Zaawansowane filtrowanie wprowadzonych danych np. wygenerowanie tabeli z danymi strażaków, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, posiadają mundur, czy też pełnią funkcję kierowcy.

 

Moduł Statystyki

 • Statystyki indywidualne strażaka (w ilu akcjach uczestniczył, w ilu zawodach brał udział).
 • Statystyki wyszkolenia (ilu strażaków ukończyło szkolenie podstawowe, kPP itd.)
 • Statystyki Akcji (Ilość akcji w podanym okresie z podziałem na Pożary, Wypadki, Miejscowe Zagrożenia itd.)
 • Statystyki strażaków (Ogólna liczba strażaków z podziałem na płeć, stopień, pełnioną funkcję) Wiek najstarszego, najmłodszego strażaka, średnia wieku, ilość strażaków posiadających mundur i nieposiadających munduru.
 • Statystyki Odznak i Odznaczeń (Ilu strażaków otrzymało odznakę Strażak Wzorowy, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa itd.)
 • Statystyki Zawodów (Ilość zawodów w podanym okresie z podziałem na system, grupę, szczebel zawodów) Ile razy zajęto I, II, III miejsce.
 • Statystyki Składek (Ilu strażaków zapłaciło składkę, ilu nie zapłaciło składki).

Powyżej wypisane zostały najważniejsze funkcje programu OSPiko, jak w praktyce wygląda korzystanie ze wszystkich możliwości programu dowiesz się odwiedzając zakładkę „Program w Praktyce
Moduł Przypomnienia

 • Przypominanie o kończących się terminach wazności badań, szkoleń przeglądów

Powyżej wypisane zostały najważniejsze funkcje programu OSPiko, jak w praktyce wygląda korzystanie ze wszystkich możliwości programu dowiesz się odwiedzając zakładkę „Filmy Instruktażowe

Logowanie:

Panel Logowania

Menu programu:

Menu programu

Moduł strażacy:

Moduł strażacy

Moduł akcje:

Moduł akcje

Moduł sprzęt:

Moduł przypomnienia

Moduł raporty:

Moduł raporty

Moduł zawody:

Moduł zawody

Moduł składki:Moduł składki

Moduł badania:

Moduł badania

Moduł pojazdy:

Moduł pojazdy

Moduł zarząd:

Moduł zarząd

Moduł przypomnienia:

Moduł przypomnienia

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

o autorze

Redakcja