W sobotę 29 września na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zakończył się semestr unitarny w warunkach poligonowych.

Ostatniego dnia 95 słuchaczy XXVIII Dziennego Studium Aspiranckiego poddanych zostało wymagającym próbom sprawnościowym na torze przeszkód, gdzie wykonywanym ćwiczeniom towarzyszył sprawdzian z nabytych podczas szkolenia wiadomości zawodowych.

Zwieńczeniem zmagań z własnymi słabościami i umiejętnościami było uroczyste pasowanie słuchaczy na strażaków, dokonane przez świętego Floriana, w rolę którego wcielił się zastępca dowódcy kompanii szkolnej kpt. Przemysław Zaradniak.

Foto. asp. sztab. Janusz Sosiński

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl