Rodzina, przyjaciele, koledzy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych pożegnali starszego brygadiera w stanie spoczynku Tomasza Kościowa, wieloletniego Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej.

Starszy brygadier mgr inż. Tomasz Kościow pracę zawodową rozpoczął Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej w dniu 1 sierpnia 1993 roku, piastując stanowisko oficera ds. kontrolno-rozpoznawczych. Po pięciu latach powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego PSP, a w 1999 roku został Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP. Był nim przez kolejnych 9 lat, kiedy to od 14 marca 2008 roku został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej. Po 30 latach służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, poprzedzonej pięcioletnim okresem studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, przeszedł na zaopatrzenie emerytalne w 2018 roku.

Zmarł 15 stycznia w wieku 51 lat.

Nabożeństwo żałobne odbyło się w bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Śp. Tomasz Kościow spoczął na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Górniczej Ujejscu.

Foto. Dariusz Nowak/dabrowa-gornicza.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz