W dniu 28.04.2011r. o godz. 10.52 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Ostrowcu Św. otrzymało informacje o ulatniającym się gazie z jednego z zaworów na stacji paliw LPG położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Ostrowieckiej.&

Do zdarzenia zadysponowano cztery zastępy PSP, czyli dwunastu ratowników. Akcja trwała ponad 10 godzin. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP stwierdzono, że na terenie stacji tankowania gazu ze zbiornika naziemnego wydobywa się w sposób niekontrolowany niewielka ilość LPG. Faza gazowa LPG wydobywała się przez uszkodzony zawór bezpieczeństwa zlokalizowany w górnej części zbiornika.

Stacja wyposażona była w jeden zbiornik o pojemności 4,75 m3. Początkowo działania zastępów polegały na określeniu strefy zagrożenia wybuchem – w tym celu dokonano pomiarów stężenia gazu bezpośrednio przy z zbiorniku oraz w przestrzeni pomiędzy zbiornikiem a ścianami p. pożarowymi i poza nimi. Jedynie w bezpośredniej bliskości zbiornika urządzenie pomiarowe wykazywało stężenie na poziomie 2 do 8 % DGW. Dodatkowo lekki wiatr wiejący w kierunku północnym powodował spychanie oparów nad nieużytki w przeciwnym kierunku od zabudowań. Najbliższe zabudowania znajdowały się w odległości około 60 m od zbiornika.

Prewencyjnie wytyczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 100 m. Mieszkańców zabudowań znajdujących się na terenie tej strefy poproszono o pozamykanie okien i drzwi oraz niekorzystanie z ognia otwartego w czasie trwania akcji ratunkowej. Nie zachodziła potrzeba przeprowadzania ewakuacji. Obok uszkodzonego zbiornika ustawiono dwie kurtyny wodne oddzielające go od zabudowań i ulicy. Zagrożony odcinek ulicy Ostrowieckiej był zamknięty dla ruchu pojazdów i dla pieszych przez policję, a następnie przez straż miejską. Z uwagi na charakter uszkodzenia zaworu i możliwość jego całkowitego oderwania, zrezygnowano z prób uszczelniania wycieku przez mechaniczne doginanie jego korpusu.

Przez cały czas trwania akcji sprawdzano poziom stężenia gazu w 15-sto minutowych odstępach czasu. Po przybyciu na miejsce działań firmy dysponującej odpowiednią cysterną i sprzętem do przepompowania gazu przepompowano go do podstawionej cysterny. Po skontrolowaniu przy pomocy miernika wielogazowego M-40 szczelność wszystkich połączeń na instalacji zbiornika i po upewnieniu się, że sytuacja jest już całkowicie bezpieczna przekazano miejsce zdarzenia właścicielowi.

Czas akcji znacząco się wydłużył z uwagi na kilkugodzinne oczekiwanie na przyjazd cysterny oraz na czasochłonny proces przetłaczania gazu.

o autorze

Redakcja