Senat jednogłośnie, bez poprawek przyjął dzisiaj ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

W ramach nowelizacji w ustawie o ochronie przyrody wprowadzony zostanie artykuł dotyczący wypalania traw.

Za wypalanie gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tysięcy złotych. Będzie można orzec również obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Pozostałe zmiany to między innymi:

do 10 lat więzienia za niezgodne z prawem i zagrażające środowisku składowanie, usuwanie, zbieranie, odzysk, przetwarzanie, transport lub utylizację odpadów czy substancji.

do 12 lat więzienia za transgraniczny transport odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia czy zezwolenia (bądź wbrew uzyskanym warunkom), a także za ich porzucanie w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

do 10 mln zł nawiązki na rzecz NFOŚiGW za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku. Minimalna nawiązka to 10 tys. zł. Jeśli przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, będzie ona orzekana fakultatywnie.

do 5 tys. zł za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie obszarów kolejowych i miejsc publicznych, w tym zieleńców, parków, ogrodów, ulic czy dróg.

Foto. 112Polkowice.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl