Ostrzeszów: Ćwiczenia w ZZR

27 marca odbyły się ćwiczenia zgrywające na obiekcie bazy gazu płynnego z rozlewnią w Rojowie. Jest to zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W założeniu do ćwiczeń należało podać cztery prądy gaśnicze wody celem schładzania zbiorników z gazem. Powyższe realizowano poprzez przetłaczanie wody magistralą W 110 ze zbiornika p. poż. Cel ćwiczeń został osiągnięty, a manewry były doskonałą okazją do realizacji różnych wariantów taktycznych i zapoznania się z możliwościami, wydajnościami i zastosowaniem sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek straży pożarnych – informuje mł. bryg. Tomasz Jabłoński z KP PSP w Ostrzeszowie.

W ćwiczeniach wzięły udział zastępy z JRG Ostrzeszów, OSP Ostrzeszów i OSP Kobyla Góra.

Foto. mł. bryg. Tomasz Jabłoński

Exit mobile version