Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie informacji na temat podwyżek dla funkcjonariuszy.

W związku z medialną informacją Pani Teresy Piotrowskiej – Minister Spraw Wewnętrznych w imieniu własnym składam następujące Oświadczenie:

Za daleko żenujące uważam przekazywanie informacji stronie społecznej za pomocą mediów, skoro do tej pory rozmawialiśmy przy stole – czy to w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czy to w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, czy też w siedzibie central związkowych.

Bez względu na wartość informacji, wzajemne poważne traktowanie, dane publicznie słowo, kultura osobista, ranga zajmowanego stanowiska oraz troska o spokój społeczny w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych wymaga cywilizowanego sposobu prowadzenia dialogu.

Widać wyraźnie, że „wyższe cele polityczne” nakreślone kampanią wyborczą wciągnęły do bardzo niebezpiecznej gry politycznej kierownictwo resortu, które ze względu na służebną rolę wobec społeczeństwa a także ze względu na koordynacyjną funkcję w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i publicznego powinno być jak najdalej od bieżących gierek politycznych.

Przypominam, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” wystąpiła z trzema żądaniami:

  • Zrekompensowania o co najmniej 17% funduszy wynagrodzeń z tytułu kosztów inflacji w latach 2008 – 2014;
  • Pokrycia kosztów zmiany zasad naliczania wysługi lat dla strażaków ze stażem wyższym niż 20 lat, przez budżet państwa w wymiarze 8.250.000,-;
  • Podniesienia kwoty rekompensaty za służbę w nadgodzinach do 100% stawki godzinowej strażaka.

Dzisiaj na konferencji prasowej Pani Minister informuje, że przewiduje podwyżki dla funkcjonariuszy na poziomie 4%.

Informację tą przyjmuję jako żenującą farsę z szumnie stworzonego Forum Dialogu Społecznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

A odnosząc się do samej informacji o podwyżkach w roku 2016 dla funkcjonariuszy pragnę zwrócić uwagę na fakt że:

  • Koszty przechodzące w normalnym systemie płacowym, wynikające m.in. ze wzrostu wysługi lat to ok. 0,5 % – 1% wzrostu potrzeb funduszu wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego.
  • W roku 2016 doliczyć do tego należy koszty przechodzące z tytułu wzrostu wysługi lat wynikające z nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej przy niezabezpieczeniu środków (ok.0,5%);
  • W latach 2013 – 2015 zaistniały potwierdzone przypadki tzw. awansów czy to w stopniu czy też w stanowisku, za którymi nie następowały awanse finansowe. Przypominam, że jedno z ostatnich pism Komendanta Głównego w tej sprawie wskazuje wyraźnie, że należy jak najszybciej takie przypadki naprawić. Zapewne lwia część środków na podwyżki zrealizuje to polecenie;
  • Rozpoznajemy w wielu jednostkach organizacyjnych przypadki wstrzymania (niewypłacania) dodatku szkodliwego pomimo tego, że jest on obligatoryjny, nie wypłaca się również dodatku motywacyjnego;
  • W roku 2014 przesunięto z funduszy wynagrodzeń na łatanie wydatków bieżących i rzeczowych kwotę ponad 27.000.000,- zł. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przewiduje, że w 2015r, kwota ta ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10.000.000,- zł.

Tak więc co najmniej 3% z planowanej 4%-owej „tzw.podwyżki” pokryje roszczenia określone w powyższych punktach. Łatwo zatem zauważyć, że do dyspozycji komendantów pozostanie kwota pozwalająca im na normalną politykę kadrową (awanse, przeniesienia) – nie zaś na podwyżki.

Tego Pani Minister Spraw Wewnętrznych na swojej konferencji prasowej społeczeństwu nie powiedziała. A to oznacza, że informacja nie miała wymiaru realizacji potrzeb ekonomicznych funkcjonariuszy, a była jedynie grą polityczną przed społeczeństwem:

Zrealizowaliśmy żądania funkcjonariuszy służb mundurowych! I to przed wyborami!

Otóż uczciwe wobec społeczeństwa i funkcjonariuszy byłoby zrealizowanie naszych żądań na spokojnie, po wyborach ale faktycznie – nie hipotetycznie.

Jeszcze bardziej uczciwsze wobec funkcjonariuszy byłoby dbanie o ich warunki służby i warunki ekonomiczne przez całe osiem lat rządzenia, poprzez realizację obietnicy wdrożenia ustawy modernizacyjnej, która na przełomie 2010 i 2011 roku została przygotowana i zgłoszona przez grupę posłów Sejmu RP.

Przypominam także, że Pani Minister oraz ministerstwo nie rozwiązało problemu brakujących środków na wzrost wysługi lat ustanowionych nowelizacją ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, a także nie otrzymaliśmy propozycji rozwiązania kwestii uczciwej stawki rekompensaty za nadgodziny.

Wyrażam również zdanie, że brak zrozumienia Komendanta Głównego PSP wobec postulatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”, mogła przychylić się do tego, że Rząd RP a w tym Minister Spraw Wewnętrznych po macoszemu potraktował strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Nikt z rządzących nie zauważa także tego, że podstawowe wynagrodzenie strażaka z pierwszej linii za chwilę będzie równe najniższemu wynagrodzeniu w Polsce. Dlaczego za takie pieniądze strażak ma narażać życie?

Reasumując swoje Oświadczenie uważam, że:

Pani Minister Spraw Wewnętrznych od dnia dzisiejszego powinna zgodnie z nomenklaturą dyplomacji – stać się „persona non grata” w jednostkach organizacyjnych PSP.

Swoim dzisiejszym postępowaniem Pani Minister zdjęła jakąkolwiek odpowiedzialność z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” za gwarantowanie ładu i spokoju społecznego w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

Nikt od tej pory nie może mieć żadnych pretensji, ani do związków zawodowych, ani do poszczególnych strażaków za to co będzie się dalej działo, bowiem w imię partykularnego przedwyborczego interesu politycznego próbuje się oszukać społeczeństwo o realizacji zobowiązań wobec służb mundurowych oraz oszukać funkcjonariuszy, że zrealizowano ich żądania.

Podpisano:

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Robert Osmycki

o autorze

Redakcja