Otwarcie ofert w przetargu na ubrania dla KM PSP Warszawa

W czwartek 22 listopada w Komendzie Miejskiej PSP w Warszawie odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 200 kompletów ubrań strażackich specjalnych.

W skład kompletu wchodzi:

Kurtka i spodnie o konstrukcji wielowarstwowej gwarantującej spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2.

Kurtka lekka spełniająca wymagania określone w normie PN-EN 15614 wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym.

Całość wykonana w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

Zamówienie zostało podzielone na części, każda po 50 kompletów. Komenda dopuściła możliwość złożenia ofert częściowych.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły oferty od trzech firm:

Kaliskie Zakładu Przemysłu Terenowego

Część A: 160 000,25 zł
Część B: 160 000,25 zł
Część C: 160 000,25 zł
Część D: 160 000,25 zł
Okres gwarancji: 24 miesiące

DEVA Poland

Część A: 233 085 zł
Część B: 233 085 zł
Część C: –
Część D: –
Okres gwarancji: 24 miesiące

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego

Część A: 189 420 zł
Część B: 189 420 zł
Część C: –
Część D: –
Okres gwarancji: 30 miesięcy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na realizację całego zamówienia zamierza przeznaczyć 713 700 zł brutto, co daje 178 425 zł na realizację każdej części.

Firma, która wygra będzie miała czas na dostawę ubrań do 28 grudnia 2018 roku.

Exit mobile version