W czwartek 4 kwietnia w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na wozy dla Wojskowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem postępowania jest dostawa w latach 2019 – 2020 siedemnastu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań.

Zadanie 1 – dostawa sześciu lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Budżet: Po 900 tys. zł w 2019 i 2020 r.

Brak ofert

Zadanie 2 – dostawa sześciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Budżet: 5 mln 520 tys. zł w 2019 r. i 2 mln 760 tys. zł w 2020 r.

Oferta: Szczęśniak Pojazdy Specjalne – 5 899 080 zł w 2019 r. i 2 949 540 zł w 2020 r..

Zadanie 3 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 (dopuszcza się napęd 6×6).

Budżet: 1 mln 400 tys. zł.

Oferta: Szczęśniak PS – 1 499 370 zł.

Zadanie 4 – dostawa trzech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 6×6 lub 8×8.

Budżet: 1 mln 600 tys. zł w 2019 r. i 3 mln 200 tys. zł w 2020 r.

Oferta: Szczęśniak PS – 1 699 860 zł w 2019 r. i 3 399 720 zł w 2020 r.

Zadanie 5 – dostawa ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 6×6.

Budżet: 2 mln zł.

Oferta: Szczęśniak PS – 2 049 180 zł.

Do zamawiającego wpłynęła jeszcze oferta od firmy Szybicki ale jak poinformowano komisja przetargowa przy próbie zapoznania się z treścią pojawił się komunikat, że nie udało się zlokalizować pliku zawierającego podpisane dane.

Pierwsze samochody powinny pojawić się w jednostkach pod koniec listopada 2019 roku, natomiast całe zamówienie zostanie zakończone w październiku 2020 roku.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w 2020 roku z prawa opcji, które zakłada dostawę sześciu lekkich ratowniczo – gaśniczych, sześciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych i jednego ciężkiego lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Opcja powinna zostać wykonana do listopada 2020 r.

Więcej informacji i odbiorców samochodów znajdziecie poniżej.

Kolejne samochody wojskowych strażaków

Foto. MON

o autorze

Redakcja/Łukasz