W&dniu 11 sierpnia około godziny trzeciej w nocy do&Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej w Gnieźnie wpłynęło zgłoszenie o&wypadku samochodu ciężarowego w&miejscowości Owieczki (gmina Łubowo).

Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej z&JRG Gniezno i&OSP Łubowo. Jako pierwsza dotarła na&miejsce jednostka z miejscowej&OSP, która przekazała do PSK, że samochód ciężarowy uderzył w&dom mieszkalny usytuowany na&łuku drogi, oraz że kierowca jak i pasażer opuścili pojazd o własnych siłach nie odnosząc poważnych obrażeń.

Samochód uderzając w&budynek uszkodził zabytkowe słupy wysuniętej części budynku podcienionego. &Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili ewakuację mieszkańców budynku do&strefy bezpiecznej. Po&przyjeździe zastępu z&JRG Gniezno, KDR podjął decyzję o&odcięciu dopływu gazu i&energii elektrycznej budynku mieszkalnego. Następnie wspólnie z&Inspektorem Nadzoru Budowlanego, wypracowano koncepcję podstemplowania uszkodzonej konstrukcji budynku, wykorzystując belki drewniane. Założono cztery stemple drewniane, które zapewniły stabilność uszkodzonej części budynku. Wypuszczono powietrze z&kół ciągnika siodłowego i&wykonano pod nimi podkop w&celu umożliwienia wydobycia ciężarówki wykorzystując wyciągarkę holownika. Po&wyciągnięciu TIR-a, dokonano sorpcji rozlanego paliwa ze zbiornika ciągnika siodłowego.

Na miejsce akcji przybył wójt gminy Łubowo, który w&uzgodnieniu z&Inspektorem Nadzoru Budowlanego, zlecił rozbiórkę uszkodzonej fasady budynku specjalistycznej firmie budowlanej.

Źródło: KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja