Już 27 lipca na na terenie miejscowości Pacierzów wystartuje I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Strażaka organizowany przez druhów jednostki OSP Pacierzów!&

Zawody odbędą się w Pacierzowie (gm. Kłomnice, pow. Częstochowski). Mogą wystartować dwuosobowe drużyny będące przedstawicielami jednostek ochrony przeciwpożarowej. Każda jednostka może wystawić maksymalnie jedną drużynę!

Regulamin I Turnieju o Puchar Strażaka w Piłkę Siatkową Plażową

1. Organizator:&OSP Pacierzów, ul. Częstochowska 29, 42-270 Kłomnice

2. Termin i miejsce zawodów:&27.07.2014 godzina 8:00, Boisko przy placu zabaw w Pacierzowie

3. Zgłoszenia:

 • w turnieju wziąć udział może maksymalnie 16 drużyn (decyduje kolejność zgłoszenia)
 • drużyny zgłaszać można pod nr. tel 881-579-283
 • drużyna składa się z dwóch osób
 • drużyna winna mieć pisemne potwierdzenie od przedstawiciela zarządu jednostki ochrony przeciwpożarowej na zgodę udziału
 • każda jednostka ochrony przeciwpożarowej może wystawić maksymalnie JEDEN zespół
  &

4. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność
 • uczestnik nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
 • niepełnoletni uczestnik musi okazać przed rozpoczęciem zawodów zgodę rodziców na udział w turnieju (w przeciwnym wypadku drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek)
 • wpłata wpisowego 10 zł od drużyny &(płatność do tygodnia przed zawodami, w tytule należy wpisać nazwę drużyny, a potwierdzenie wpłaty przesłać na mail: straz.pacierzow@gmail.com. Numer konta do wpat: 25 1020 1664 0000 3502 0400 9353 )
  &

5. System rozgrywek:

 • turniej zostanie rozegrany w dwóch fazach (grupowa i pucharowa)
 • drużyny zostaną podzielone na 4 grupy
 • w fazie grupowej rozgrywane mecze będą w systemie 1 set do 15 punktów
 • z grupy do fazy pucharowej promocję otrzymają dwie najlepsze drużyny (w przypadku tej samej ilości punktów w pierwszej kolejności decyduje bezpośredni pojedynek a następnie stosunek małych punktów)
 • w fazie pucharowej rozgrywane mecze będą w systemie 1 set do 15 punktów (ćwierćfinały) oraz do dwóch wygranych setów do 15 punktów (półfinały i finał)
  &

6. Losowanie:

 • losowanie odbędzie się 20.07.2014 w świetlicy przy OSP w Pacierzowie
 • wyniki losowania, tabele oraz terminarz zostaną umieszczone na profilu wydarzenia na portalu www.facebook.com
  &

6. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywania turnieju oraz prawo do zmiany regulaminu
 • Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędziowie zawodów w oparciu o ogólne przepisy gry w siatkówkę plażową
 • Inne, niewymienione zasady w regulaminie toczyć się będą według ogólnych przepisów gry w siatkówkę plażową
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki, zagubione bądź skradzione organizator nie bierze odpowiedzialności
 • Ewentualne ubezpieczenie NW zawodnik może zawrzeć na koszt własny
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne użycie wizerunku w celach marketingowych i promocyjnych turnieju i jednostki

o autorze

Redakcja