Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku wspólnie z Caritas Czerwonak i Owińska przeprowadzili akcję pod hasłem „Paczka dla bezdomnego”.

W ramach akcji bezdomni z terenu gminy Czerwonak otrzymali artykuły spożywcze oraz ciepłe kurtki i buty.

Podczas spotkań druhowie poruszyli temat używania otwartego ognia i zwracali uwagę na niebezpieczeństwo jakie powoduje tlenek węgla.

o autorze

Redakcja/Łukasz