Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało raport na temat stanu przygotowania państwa do sezonu zimowego 2019/2020.

Raport został przygotowany na podstawie materiałów Centrum Operacyjno-Analitycznego RCB oraz informacji przekazanych przez Ministerstwa: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energii, Infrastruktury, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Według orientacyjnej prognozy sezonowej IMGW na okres listopad 2019 – marzec 2020, zima będzie zbliżona do ubiegłej i przeważnie łagodna na obszarze całego kraju, jedynie w styczniu możliwe są większe spadki temperatury. Suma opadów powinna kształtować się w normie wieloletniej. Poziom wody w rzekach będzie utrzymywał się w strefie niskiej i średniej. Należy spodziewać się zagrożeń typowych dla sezonu zimowego, takich jak: zgony z powodu wychłodzenia organizmu, lokalne awarie sieci energetycznych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych oraz utrudnienia w przejezdności szlaków komunikacyjnych. Zagrożenie powodziowe powinno utrzymywać się na niskim poziomie, jednak wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki hydrologicznej w całej Polsce.

Według informacji przekazanych do RCB, administracja publiczna jest przygotowana do sezonu zimowego. Zidentyfikowano jedynie jednostkowe problemy wymagające rozwiązania – napisano w raporcie.

Służby podległe MSWiA już tradycyjnie przeprowadziły działania polegające na przygotowaniu do sezonu zimowego.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaktualizował krajowe zasoby posiadanego sprzętu, niezbędnego do prowadzenia działań w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych w okresie zimowym. Polecił komendantom wojewódzkim organizację spotkań z przedstawicielami wojewodów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe; sprawdzenie stanu przygotowania jednostek PSP i OSP KSRG do podjęcia działań w warunkach zimowych; wzmożenie działań prewencyjnych w odniesieniu do miejsc, w których na przestrzeni ostatnich lat dochodziło w sezonie zimowym do zwiększenia liczby pożarów, wybuchów gazu oraz zatruć tlenkiem węgla i zobowiązania komendantów powiatowych/miejskich PSP do nawiązania kontaktów z samorządami, aby oszacować stopień ich przygotowania do organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli.

Jednocześnie strażacy w całym kraju prowadzą stały nadzór nad właściwym przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych m.in. w budynkach komunalnych, socjalnych, domach pomocy społecznej i prowadzą działania wśród dzieci i młodzieży zmierzające do poniesienia poziomu bezpieczeństwa, zajęcia odbywają się w szkołach i salach edukacyjnych. Równolegle trwa kampania ‘Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!’.

Cały raport znajdziecie TUTAJ

Na podstawie RCB. Foto. OSP Rzepedź

o autorze

Redakcja/Łukasz