Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zamierza przenieść strony internetowe komend na domenę gov.pl.

Domena gov.pl przeznaczona jest dla organów władz publicznych, z wyłączeniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz organów samorządu zawodowego, które reprezentują osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Obecnie w domenie zarejestrowano ponad półtora tysiąca adresów. Za ich rejestrację od 2013 roku odpowiedzialna Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, która posiada stronę internetową gov.pl chciałaby, żeby pozostałe jednostki organizacyjne PSP przeszły na taką domenę, dlatego Decyzją nr 22 z 28 lutego 2020 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka powołany został zespół zadaniowy do spraw opracowania koncepcji zasad migracji stron internetowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do domeny gov.pl oraz zainicjowania etapu pilotażowego przedsięwzięcia.

Przewodniczącym zespołu został mł. bryg. Radosław Moraczewski, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego PSP.

Według Krajowego Rejestru Domen, komendy wojewódzkie PSP mogą zarejestrować swoje strony na domenie .psp.gov.pl lub .kwpsp.gov.pl, komendy powiatowe – .kppsp.gov.pl, a komendy miejskie PSP – .kmpsp.gov.pl.

Nie wiadomo, kiedy zespół zakończy prace i jakie będą efekty końcowe. 

Foto. Łukasz Kornafel/AVIntegracje

o autorze

Redakcja/Łukasz