Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak skierował do podległych jednostek organizacyjnych PSP pismo, w którym wydał polecenia związane z koronawirusem SARS-Cov-2.

Podległe komendy, szkoły i inne jednostki Państwowej Straży Pożarnej do odwołania mają wstrzymać wszelkiego rodzaju ćwiczenia, inspekcje w jednostkach PSP i OSP, zawody, manewry i szkolenia poza terenem macierzystych jednostek. Strażacy PSP mają ćwiczyć wyłączenie w swoich jednostkach.

Ograniczone mają być: wizyty osób postronnych w komendach i jednostkach, wyjazd do innych jednostek na terenie kraju, urlopy, udzielanie przepustek i urlopów dla słuchaczy w szkołach PSP, przedsięwzięcia międzynarodowe, a narady i odprawy należy organizować z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Do odwołania nie będą również prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

o autorze

Redakcja/Łukasz