W weekend postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda aktywność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i przygotowaliśmy dla Was listę profili. Ich utworzenie i prowadzenie polecił jakiś czas temu Komendant Główny PSP.

I tak, w przypadku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej to posiada ona profile na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna

https://twitter.com/KGPSP

https://www.instagram.com/kg_psp/

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Warszawa

https://www.facebook.com/Komenda-Wojew%C3%B3dzka-Pa%C5%84stwowej-Stra%C5%BCy-Po%C5%BCarnej-w-Warszawie-1555223728054696

https://twitter.com/Kw_PSP_Wwa

https://www.instagram.com/kw.psp.warszawa/

Białystok

https://twitter.com/Kwpsp_Bialystok

Poznań

https://twitter.com/kwpsppoznan

Wrocław

https://www.facebook.com/KWPSP-Wroc%C5%82aw-271156053310061/

https://twitter.com/kwpspwroc

Kraków

https://twitter.com/kwpspkrakow

Toruń

https://www.facebook.com/kwpsptorun/

Katowice

https://www.facebook.com/Komenda-Wojew%C3%B3dzka-Pa%C5%84stwowej-Stra%C5%BCy-Po%C5%BCarnej-w-Katowicach-113717540811268/

https://twitter.com/KWPSPKatowice

Łódź

https://www.facebook.com/StrazPozarnaLodz/

Szczecin

https://www.facebook.com/kwpspszczecin

https://twitter.com/kw_pspszczecin/

https://www.instagram.com/kwpspszczecin/

Lublin

https://www.facebook.com/kwpsplublin/

https://twitter.com/kwpsplublin

Olsztyn

https://www.facebook.com/kwpspolsztyn

https://twitter.com/KWPSPOlsztyn

Gdańsk

https://www.facebook.com/Komenda-Wojew%C3%B3dzka-PSP-w-Gda%C5%84sku-1453670308256459/

https://twitter.com/kw_psp_gdansk

https://www.instagram.com/kw_psp_gdansk/

Gorzów Wielkopolski

https://www.facebook.com/straz.lubuska/

https://twitter.com/kwpspgorzowwlkp

Kielce

https://www.facebook.com/Komenda-Wojew%C3%B3dzka-Pa%C5%84stwowej-Stra%C5%BCy-Po%C5%BCarnej-w-Kielcach-103674485109430

https://twitter.com/kw_psp_kielce

https://www.instagram.com/kw_psp_kielce/

Opole

https://www.facebook.com/KWPSPOpole/

https://twitter.com/kwpspopole

https://www.instagram.com/kwpspopole/

Rzeszów

https://www.facebook.com/kwpsprzeszow/

https://twitter.com/kwpsprzeszow

Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

https://www.facebook.com/sgsp.edu

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

BRAK

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

https://www.facebook.com/kadeci.sa

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

https://www.facebook.com/SAPSPPoznan

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy 

BRAK

W kolejnym artykule przyjrzymy się komendom powiatowym i miejskim PSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz