Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Państwowa Straż Pożarna zorganizuje jeszcze w tym roku ćwiczenia międzywojewódzkie.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komendę Główną PSP ćwiczenia międzywojewódzkie w każdym województwie odbywają się co cztery lata. Biorą w nich udział wydzielone siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i inne służby z którymi współpracują strażacy.

Jak poinformował nasz serwis rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP bryg. Krzysztof Batorski, wstępnie zaplanowano cztery ćwiczenia o zasięgu międzywojewódzkim.

I tak, na przełomie sierpnia i września ćwiczenia odbędą się na terenie województwa pomorskiego, we wrześniu w województwie wielkopolskim, w październiku w województwie opolskim, a w listopadzie w województwie świętokrzyskim.

Polska została podzielona na cztery części. W pierwszej są województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, w drugiej województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, w trzeciej województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej, a w czwartej województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie oraz Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie i Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

Ćwiczenia obejmują m.in. pożar w obiektach przemysłowych i ratownictwo specjalistyczne, pożar lasu, działania podczas powodzi i ratownictwa specjalistyczne.

Foto. mxk/trucks.phototrans.eu

 

o autorze

Redakcja/Łukasz