Na przełomie maja i czerwca komendy Państwowej Straży Pożarnej wznowiły nabory kandydatów do służby w jednostkach ratowniczo – gaśniczych.

Nabory i kolejne etapy w Państwowej Straży Pożarnej zostały całkowicie wstrzymane na początku marca z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzanych ograniczeń.

Teraz powoli sytuacja wraca do normy. Nabory ogłosiły komendy PSP między innymi w Katowicach -7 miejsc, Łobzie – 2 i Grodzisku Wielkopolskim – 1. Niektóre komendy zdecydowały się również na realizację kolejnych etapów naborów ogłoszonych na przykład w marcu. Co ważne, wszystkie złożone wtedy dokumenty nadal są aktualne, zaktualizowane zostały jedynie terminy poszczególnych etapów.

Nabór do Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej, a później starszy ratownik/starszy ratownik kierowca składa się z kilku etapów: ocena złożonych dokumentów, test sprawności fizycznej, sprawdzian lęku wysokości/pływania, kolejna ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna i ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w PSP.  

o autorze

Redakcja/Łukasz