W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na dostawę dronów.

Przedmiotem postępowania jest dostawa bezzałogowych platform latających przeznaczonych do wykorzystania w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych wraz z oprzyrządowaniem, które będą uzupełnieniem funkcjonalności samochodów dowodzenia i łączności wykorzystywanych w PSP, posiadających możliwość bezprzewodowej transmisji bieżącego obrazu wysokiej rozdzielczości w relacjach miejsca prowadzenia działań ratowniczych – sztab akcji – stanowiska kierowania PSP.

Postępowanie zostało podzielone na dwie części:

Cześć I – dostawa 15 bezzałogowych platform latających czterowirnikowych wraz z kamerą zamontowaną na trzyosiowym gimbalu.

Oferty:

aeroMind sp. z.o.o. sp.k. – 290 278,77 zł brutto,

TPI Sp. z o.o. – 645 750 zł brutto,

Dilectro – 584 925 zł brutto.

Budżet zamawiającego: 290 985 zł brutto

Część II –  dostawa 11 bezzałogowych platform latających czterowirnikowych.

TPI Sp. z o.o. – 1 350 294 zł brutto,

Dilectro – 1 232 848,04 zł brutto,

SOLECTRIC GmbH Polska – 1 316 541,57 zł,

NaviGate Sp. z o.o. – 1 425 570 zł.

Budżet zamawiającego: 1 454 526,37 zł brutto.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena – 60%, gwarancja – 25% i sensory – 15%.

Całe zamówienie należy zrealizować do 20 grudnia br.

Foto. DJI

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl