W tym tygodniu w Komendzie Miejskiej PSP w Warszawie odbyło się otwarcie ofert w przetargu na dostawę kompletów ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 145 kompletów trzyczęściowych ubrań strażackich specjalnych do końca października. Komenda przewiduje również możliwość skorzystania z dwóch opcji – dostawy 50 i 30 kompletów.

W trakcie postępowania do zamawiającego wpłynęło pięć ofert (kwoty brutto wraz z opcjami):

  • Wytwórnia Umundurowania Strażackiego – 852 666,75 zł,
  • Texport – nie dostarczono podpisanych danych,
  • P.P.H.U. Subor – 719 273,25 zł,
  • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego – 697 050,22 zł,
  • Deva Poland – 1 048 329 zł.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena – 30% i parametry techniczne – 70% tj. przenikanie ciepła i promieniowania, odporność na przesiąkanie wody, odpór pary wodnej dla układu materiałów w całym ubraniu i wytrzymałość na rozciąganie – główne szwy materiału zewnętrznego.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego Komenda zamierza przeznaczyć 674 000 zł brutto.

Foto. KM PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz