W poniedziałek rozpoczęły się konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie.

Umowa Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro –  poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zdecydowano już o podziale środków na poszczególne programy krajowe. Najwięcej otrzyma Program Infrastruktura i Środowisko – ponad 25 miliardów złotych. To właśnie z tego programu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej otrzymała środki w ostatnich latach na realizację projektów unijnych z których skorzystały komendy w całym kraju.   

Z kolei podział środków na Regionalne Programy Operacyjne przedstawia się następująco:

 • dolnośląskie – 870 mln euro
 • kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro
 • lubelskie – 1,768 mld euro
 • lubuskie – 736 mln euro
 • łódzkie – 1,631 mld euro
 • małopolskie – 1,541 mld euro
 • mazowieckie – 1,67 mld euro
 • opolskie – 763 mln euro
 • podkarpackie – 1,661 mld euro
 • podlaskie – 992 mln euro
 • pomorskie – 1,129 mld euro
 • śląskie – 2,365 mld euro
 • świętokrzyskie – 1,106 mld euro
 • warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro
 • wielkopolskie – 1,070 mld euro
 • zachodniopomorskie – 1,311 mld euro.

Jak informuje resort, pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Dla przykładu, już dzisiaj wiemy, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 władze województwa chcą przeznaczyć 51 milionów euro na Adaptację do zmian klimatu, czyli na adaptację terenów zurbanizowanych do zmian klimatu i zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl