Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości przy przydziale środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu dla OSP.

To efekt raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczący realizacji zadań Funduszu Sprawiedliwości.

W szczegółowych wynikach kontroli NIK znalazł się zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Maków Podhalański Dolny. Środki zostały przekazane gminie w trybie pozanaborowym pomimo, że z wniosku wynikało, że celem dotacji nie będzie realizowanie celów Funduszu, ale włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka posiadała lekki samochód i nie spełniała kryteriów.

Wnioskodawca wskazał, że OSP Maków Podhalański Dolny w 2017 r. brała udział w 14 zdarzeniach zarejestrowanych w statystykach PSP, a w 2018 r. – w 11. Nie podał jednak informacji dotyczących rodzaju tych zdarzeń, tj. czy powstały one w wyniku przestępstwa i czy uczestniczyły w nich osoby poszkodowane, ani w jaki sposób nowy samochód miał przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tymczasem z danych uzyskanych z Systemu Wspomagania Decyzji PSP wynikało, że ani przed przyznaniem dofinansowania, ani po zakupie wozu, jednostka OSP Maków Podhalański Dolny nie została zadysponowana do wypadków drogowych, w których poszkodowana została, co najmniej jedna osoba – napisano w raporcie.

Po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego prokuratura zdecyduje o dalszych krokach.

o autorze

Redakcja/Łukasz