Od kilku dni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują decyzje o przyznaniu dodatku do emerytury.

Zgodnie z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych ochotnikowi, który czynnie uczestniczył w akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet przysługuje comiesięczny dodatek do emerytury w wysokości 200 złotych.

Dzisiaj wiceminister Maciej Wąsik w obecności Komendanta Głównego PSP i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wręczył decyzje o przyznaniu dodatku druhom z powiatów: mławskiego, sierpeckiego i przasnyskiego.

Bardzo Wam, drodzy druhowie, dziękuję za wieloletnią, wspaniałą służbę w OSP dla społeczności lokalnej, dla ratowania życia i zdrowia. Dziękujemy Wam, ogłaszając całej Polsce, że zaczynamy wypłacać dodatki emerytalne dla strażaków ochotników – powiedział Wąsik.

Foto. MSWiA

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl