Pierwsza w Polsce fabrycznie nowa drabina dla OSP Stare Babice

14 czerwca 2024 roku w Starych Babicach (woj. mazowieckie) odbyło się oficjalne przekazanie nowego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną MAGIRUS M32L-AS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach. To przełomowe wydarzenie w polskim pożarnictwie. Jest to pierwszy nowy pojazd tego typu, zakupiony dla jednostki ochotniczej  w Polsce!

Koszt zakupu nowego samochodu specjalnego wyniósł około 3,7 miliona złotych brutto. Pojazd, oparty na podwoziu Iveco Eurocargo ML 160 E32, jest wyposażony w działko wodno-pianowe zamontowane na ostatnim przęśle drabiny oraz kosz o udźwigu 500 kg. Drabina ma wysokość ratowniczą przekraczającą 30 metrów.

Tego dnia o godzinie 14:00 Wójt Gminy Stare Babice, Sławomir Sumka, oraz Wiceprezes firmy FIRE-MAX, Piotr Pajor, oficjalnie podpisali protokół zdawczo-odbiorczego nowego samochodu specjalnego – drabiny dla OSP Stare Babice.

Podczas ceremonii, firma FIRE-MAX wręczyła pamiątkowe dyplomy kilku kluczowym osobom, w tym Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy Michałowi Więckiewiczowi, Magdalenie Wilczyńskiej z Referatu Funduszy Zewnętrznych, Prezesowi OSP Stare Babice Gracjanowi Klimkowi oraz Komendantowi Powiatowemu PSP Robertowi Nowakowskiemu. W ramach wdzięczności za współpracę, OSP Stare Babice wręczyło Wójtowi i Wiceprezesowi FIRE-MAX tablice pamiątkowe. Dodatkowo, Wójt otrzymał statuetkę za dotrzymanie obietnicy zwiększenia bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup nowego pojazdu. Podkreślić należy, że firma FIRE- MAX dostarczyła drabinę dla strażaków ze Starych Babic o pół roku wcześniej, niż termin ustalony w umowie.

O godzinie 16:00 odbyło się uroczyste powitanie nowego wozu w szeregach OSP Stare Babice. Ksiądz Prałat Grzegorz Kozicki poświęcił pojazd w obecności licznych gości
i mieszkańców. W uroczystości uczestniczyli również radni gminy oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy. Na wydarzenie przybyli także strażacy z okolicznych jednostek straży pożarnej.

Ceremonię prowadził Prezes OSP Stare Babice, Gracjan Klimek, który niedawno otrzymał nagrodę Babinicza Roku 2023. Po przemówieniu do zebranych gości nastąpiło symboliczne poświęcenie nowego wozu szampanem.

Zakup drabiny dla OSP Stare Babice został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 2 800 000 złotych.  

Exit mobile version