Pierwsze ćwiczenia modułu GFFF POLAND

W dniach 9-11 kwietnia w województwie wielkopolskim odbyły się pierwsze ćwiczenia nowego modułu GFFF POLAND.

W ćwiczeniach pod kryptonimem ‘GFFF 2024’ wzięło udział 40 strażaków, z czego 36 z województwa wielkopolskiego. Byli obecni również przedstawiciele komend PSP z województw lubelskiego i łódzkiego.

Podczas ćwiczeń, strażacy zapoznawali się ze sprzętem stanowiącym wyposażenie modułu, a także nabywali oraz doskonalili umiejętności w zakresie topografii, nawigacji GPS, wykorzystania pomp przenośnych oraz tzw. „małej armatury”. Doskonalono się również w zakresie standardów prowadzenia działań warunkujących bezpieczeństwo ratowników oraz właściwą koordynację zadań poszczególnych zespołów, wykorzystania sprzętu podręcznego do budowy pasów oddzielenia oraz technik kontrolowanego wypalania – informuje straż pożarna.

Moduł GFFF POLAND przeznaczony do gaszenia pożaru lasu z ziemi został utworzony decyzją Komendanta Głównego PSP z października 2023 roku. W jego skład wchodzą strażacy z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i wielkopolskiego oraz Komendy Głównej PSP.

foto. asp. Piotr Janiuk/SA PSP Poznań

Exit mobile version