Pierwszy sztandar w PSP z napisem “Bóg Honor Ojczyzna”

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Augustowie otrzymali nowy sztandar – pierwszy wykonany według znowelizowanego rozporządzenia MSWiA.

18 listopada Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru z okazji setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP i nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.

Sztandar został wykonany według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, które zaczęło obowiązywać pod koniec października br.

Najważniejsza zmiana polegała na tym, że napis „W SŁUŻBIE”, „OJCZYZNY” lub „RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” został zastąpiony „W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE” lub „BÓG HONOR OJCZYZNA”.

Więcej o zmianach pisaliśmy tutaj.

Sztandary Państwowej Straży Pożarnej po nowemu

Foto. st. asp. Marek Bućko/ KP PSP Augustów

 

Exit mobile version