W Pile (14.04.2011r.) około godziny 14 doszło do kolejnego pożaru opuszczonego przedszkola. Pożar gasiły cztery zastępy straży pożarnej.

W miniony czwartek około godziny 14 po raz kolejny doszło po pożaru pustostanu, znajdującego się przy ul. Walki Młodych. Po przybyciu strażaków stwierdzono, że w opuszczonym budynku pali się dach oraz występuje silne zadymienie. Na miejscu pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej, w tym dwa wozy specjalne – podnośnik i drabina. Od razu podano wodę. Rozstawienie wozu specjalnego na ulicy było niemożliwe z powodu licznych drzew, a cały teren pustostanu był ogrodzony. Strażacy byli zmuszeni do wycięcia jednego z przęseł metalowego ogrodzenia, aby zrobić wjazd dla podnośnika na plac. Poza bramą wjazdową, strażacy wyważyli drzwi, które umożliwiły wejście do budynku. Źródło pożaru zlokalizowano natychmiast – rozwijało się ono na dachu od strony dziedzińca. Dalsze działania straży pożarnej polegały na rozbiórce pokrycia dachu i dogaszaniu pozostałych drewnianych jego elementów. Spaleniu uległo około 2m

o autorze

Redakcja