Druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie pilnie potrzebuje krwi!

Chodzi o druha Mariusza Śliwa, po poważnym wypadku przebywa w szpitalu na warszawskim Bródnie.

Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Saskiej i w Szpitalu Bielańskim. Podczas oddawania krwi należy podać: Mariusz Śliwa- Szpital Bródnowski- OIOM

 

o autorze

Redakcja/Łukasz