Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski został odwołany ze stanowiska. 

Leszek Suski został powołany na stanowiska Komendanta Głównego PSP z dniem 22 grudnia 2015 roku będąc już od ośmiu lat na emeryturze. W trakcie swojej służby przeszedł ekspresową drogę awansu, kilka miesięcy po powołaniu został awansowany do stopnia nadbrygadiera, a w 2017 roku do stopnia generała brygadiera. Od samego początku był uważany za zaufanego człowieka wiceministra Jarosława Zielińskiego, który kilka dni temu już został odwołany.

Z całą pewnością w pamięci strażaków pozostanie jako ten, który przeprowadził największą wymianę kadrową w Państwowej Straży Pożarnej. W cztery lata ze stanowiskami pożegnali się wszyscy komendanci wojewódzcy, komendanci szkół pożarniczych, większość komendantów miejskich i powiatowych, a nawet Dyrektorzy Centralnego Muzeum Pożarnictwa i CNBOP-PIB.

o autorze

Redakcja/Łukasz