Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu otrzymają od nowego roku podwyżki. Wyższe pensje funkcjonariusze mają otrzymać już od 1 stycznia 2016 r.

Policja

W projekcie budżetu na rok 2016 r. dla Policji przeznaczono dodatkowe 228 mln 603 tys. zł na wynagrodzenia.  Dodatkowe pieniądze pozwolą na zwiększenie dotychczasowej przeciętnej pensji funkcjonariuszy Policji o 201 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej). Obecnie policjanci zarabiają średnio 4 372 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4 573 zł.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”) z 2,87 do 3,00.

Straż Graniczna

Średnie wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2016 r. wzrośnie o 203 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej). W projekcie budżetu na 2016 r. dla Straży Granicznej przewidziano dodatkowe 34 mln 653 tys. zł na wynagrodzenia. Pozwoli to na wzrost przeciętnej pensji z 4 402 zł do 4605 zł.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”) z 2,89 do 3,02.

Biuro Ochrony Rządu

W projekcie budżetu na rok 2016 r. dla Biura Ochrony Rządu przeznaczono dodatkowe 5 mln 174 tys. zł na wynagrodzenia. Większy budżet pozwoli na zwiększenie przeciętnej pensji o 209 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej). Obecnie funkcjonariusze BOR zarabiają średnio 4 539 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4 748 zł.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”) z 2,98 do 3,12.

Państwowa Straż Pożarnej

Średnie wynagrodzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wzrośnie o 198 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej). Obecnie strażacy zarabiają średnio 4 280 zł, po nowym roku będą otrzymywali 4 478 zł. W budżecie na 2016 r. dla PSP przeznaczono dodatkowe 66 mln. 827 tys. zł.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Nowe rozporządzenie zwiększy wielokrotność kwoty bazowej (tzw. „mnożnik”) z 2,81 do 2,94.

MSWiA

o autorze

Redakcja