Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie organizuje zbiórkę krwi dla strażaka z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej!

o autorze

Redakcja/Łukasz