Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Najważniejszym punktem ustawy jest stały dodatek emerytalny w wysokości 200 zł, którzy przez co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn – oraz 20 lat – w przypadku kobiet brali bezpośrednio udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

W projekcie zaznaczono, że kwota 200 zł podlegałaby waloryzacji co trzy lata. Wysokość świadczenia ratowniczego ma być też podwyższana z urzędu w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od dnia obowiązywania nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Prace nad projektem połączone były z konsultacjami, które przeprowadziła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Swoje konsultacje zorganizował również Związek OSP RP, który negatywnie ocenił ustawę.

Teraz projekt trafi do Sejmu.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl