25 sierpnia br. przez Prezydenta RP została podpisana nowa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Według nowego zapisu,
nie ma konieczności ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Dotyczy to funkcjonariuszy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz przez osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych.

Zmiana spowodowana jest głównie przyczynami ekonomicznymi. Funkcjonariusze wyżej wymienionych służb odbywają takiego typu szkolenia już wewnątrz jednostek,
 podczas odrębnych ważnych kursów. Powielanie nabywania tej wiedzy jest zbędne i wiąże się z dodatkowym obciążeniem budżetu państwa lub samorządów.

W rezultacie osoby, które ubiegać się będą o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym nie będą miały obowiązku okazywać się świadectwem 
ukończenia tego typu kwalifikacji, nie będzie również potrzeby odbywania dodatkowego uzupełniającego kursu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

o autorze

Sylwia Sitnik