W dniach 21-23 października Wydział Operacyjny KW PSP i Ośrodek Szkolenia w Pionkach zorganizowały naradę służbową pionu operacyjnego połączoną z doskonaleniem zawodowym dla Naczelników Wydziałów Operacyjnych Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.

Naradę służbową rozpoczął nadbryg. Gustaw Mikołajczyk Z-ca Komendanta Głównego PSP, zajęcia również prowadził st. bryg. Janusz Szylar Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podczas odprawy poruszono zagadnienia:

  1. Zmiana projektu zasad doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy PSP,
  2. Rozbudowa sieci ratownictwa specjalistycznego w OSP,
  3. Zasady rozbudowy sieci ratownictwa na Mazowszu,
  4. Sposoby organizowania i kształcenia członków OSP,
  5. Sprawy BHP w strukturze PSP,
  6. Sprawności funkcjonowania Systemu Wspomagana Decyzji,
  7. Zasady koordynowania działań i szkoleń medycznych.

W ramach doskonalenia zawodowego odbyły się ćwiczenia na Poligonie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach, w których Naczelnicy Wydziałów Operacyjnych woj. mazowieckiego tworzyli obsady samochodu gaśniczego i brali czynny udział w symulowanych akcjach ratowniczo –gaśniczych.

Podczas odprawy poruszono zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego przy udziale Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego oraz prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń, wnioski z przeprowadzonych inspekcji, plany ćwiczeń MBO oraz plany doposażenia sprzętowego powiatów woj. mazowieckiego.

Naczelnicy zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu oraz w tej samej siedzibie tj. w KM PSP w Radomiu obejrzeli nowopowstałe pomieszczenia do szkolenia dzieci i młodzieży w przypadku zaistnienia pożaru w mieszkaniu w ramach projektu „Bezpieczny dom”

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z dronem przystosowanym do pracy w trudnych warunkach. Produktem przeznaczonym dla służb mundurowych. Możliwości urządzenia funkcjonariusze oglądali podczas przeprowadzonej przez producenta prezentacji na poligonie.

KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja