W 2018 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej planuje przeprowadzić cztery ćwiczenia międzywojewódzkie z udziałem wydzielonych sił i środków straży pożarnej.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komendę Główną PSP ćwiczenia międzywojewódzkie w każdym województwie odbywają się co cztery lata. Wyznaczone województwo wydziela do ćwiczeń własne jednostki PSP i OSP, pozostałe tylko siły Centralnego Odwodu Operacyjnego. Obowiązują trzy scenariusze – pożar, powódź i ratownictwo specjalistyczne, zazwyczaj strażacy prowadzą działania nieprzerwanie przez 36 godzin.

Polska została podzielona na cztery części:
Część 1: woj. zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie.
Część 2: woj. opolskie, małopolskie, łódzkie, śląskie.
Część 3: woj. lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie.
Część 4: woj. pomorskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Plan na 2018 rok przedstawia się następująco:

I kwartał – województwo zachodniopomorskie – pożar w obiektach przemysłowych i ratownictwo specjalistyczne.

II kwartał – województwo łódzkie – pożar lasów.

III kwartał – województwo mazowieckie – działania w czasie powodzi.

IV kwartał – województwo podlaskie – ratownictwo specjalistyczne.

W tym roku udało się zrealizować trzy ćwiczenia, które odbyły się w województwie kujawsko-pomorskim (WISLANDIA 2017), lubelskim (LASY JANOWSKIE 2017) i dolnośląskim (POGRANICZE 2017). Odwołane zostały ćwiczenia w województwie śląskim.

Foto. KP PSP Chrzanów

o autorze

Redakcja/Łukasz