Plany zakupowe Państwowej Straży Pożarnej

Postanowiliśmy przejrzeć plany zakupowe Komendy Głównej PSP, Komend Wojewódzkich PSP, szkół pożarniczych i wybranych Komend Miejskich PSP na 2021 rok.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaplanowała na ten rok m.in. zakup dwóch lekkich samochodów operacyjnych, ogłoszenie przetargów na opracowanie niezbędnej dokumentacji i roboty budowlane dla zadania polegającego dla nadbudowy i rozbudowy budynku nr 3 KG PSP oraz utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji PSP. Do tego zakup sprzętu komputerowego i mebli.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Warszawa: remonty i rozbudowy wybranych budynków w komendach PSP w Lipsku, Zwoleniu i JRG 1 Płock; budowa budynku garażowo-magazynowego w OS KW PSP w Pionkach, dostawa aparatów powietrznych, dostawa autobusu do przewozu ratowników, dostawa dwóch laboratoriów dla SGRChem-Eko.

Białystok: brak

Poznań: dostawa jedenastu samochodów ratowniczo – gaśniczy, dostawa dwóch urządzeń Real Time PCR.

Wrocław: dostawa samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

Kraków: remont Komendy Wojewódzkiej PSP, dostawa 200 par butów strażackich specjalnych, dostawa pięciu samochodów strażackich specjalnych, dostawa 200 kompletów ubrań specjalnych.

Toruń: remont w Komendzie Wojewódzkiej PSP, budowa budynku garażowo-socjalnego w OS KW PSP w Łubiance, usunięcie wad i usterek w KP PSP Żnin, dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, dostawa sześciu ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Katowice: dostawa środka pianotwórczego i środków chemicznych, zakup namiotów pneumatycznych i zestawu do dekontaminacji masowej, dostawa skokochronów, dostawa ubrań specjalnych, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, dostawa ośmiu samochodów pożarniczych,  dostawa samochodu z drabiną min. 40 m.  

Łódź: dostawa siedmiu ciężkich i pięciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, dostawa dziewięciu lekkich samochodów.

Szczecin: budowa garaży,  dostawa ubrań specjalnych, doposażenie komory dymowej, dostawa samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Lublin: dostawa piętnastu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 4×4, dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×2, dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4, dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Olsztyn: dostawa trzech lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych, dostawa samochody specjalnego dla grupy operacyjnej, dostawa dwóch samochodów wężowych.

Gdańsk: brak

Gorzów Wielkopolski: dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Kielce: brak

Opole: dostawa czterech samochodów specjalnych o DMC do 3,5 t, dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rzeszów: dostawa wielofunkcyjnego nośnika osprzętu (podnośnik teleskopowy).

Szkoły Pożarnicze

Szkoła Główna Służby Pożarniczej: brak

Centralna Szkoła PSP: budowa stanowiska dydaktycznego „katastrofy kolejowe”, dostawa przedmiotów i elementów umundurowania, dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej, dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu: przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C, dostawa samochodu zaopatrzeniowego do DMC do 3,5 t, dostawa samochodu z drabiną mechaniczną.  

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie: przebudowa budynku nr 13, dostawa umundurowania, dostawa odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaka.

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy: dostawa autobusu do przewozu osób, dostawa łodzi kabinowej, dostawa samochodu osobowego.

Komendy Miejskie PSP

KM PSP Warszawa: dostawa ubrań specjalnych, wykonanie dokumentacji dla budowy strażnicy na Bielanach, dostawa samochodów specjalnych.

KM PSP Kraków: remonty w JRG 1 i 6, dostawa ubrań specjalnych, dostawa lekkiego samochodu o napędzie elektrycznym, dostawa cysterny, dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

KM PSP Poznań: rozbudowa i przebudowa JRG 6 i 8.

KM PSP Rzeszów: dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

KM PSP Łódź: budowa strażnicy JRG 4 – etap II.

Należy pamiętać, że są to jedynie plany, które mogą ulec zmianie. 

Exit mobile version