Kilka dni temu poznaliśmy plany zakupowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na 2021 rok.

W tym roku komenda zamierza ogłosić cztery postępowania przetargowe o łącznej – orientacyjnej – wartości 11 mln 606 tys. zł. Najwięcej, bo 6,5 mln zł pochłonie zakup ośmiu samochodów pożarniczych i samochodu specjalnego z drabiną o wysokości 40 metrów za 2,8 mln zł. Nieco mniej ‘pójdzie’ na zakup ubrań specjalnych – 1 mln 652 tys. zł i zakup instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem w komendach w Bytomiu, Pszczynie i Jastrzębiu-Zdroju za 654 tys. zł.

Mniejsze zamówienia zaplanowane na 2021 rok tok: dostawa środka pianotwórczego i środków chemicznych (sorbent i dyspergent) – 176 tys. zł, zakup namiotów pneumatycznych i zestawu do dekontaminacji masowej – 585 tys. zł i dostawa czterech skokochronów – 250 tys. zł.  

Foto. 112Tychy.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz