W przyszłym roku Wojskowa Straż Pożarna doposażona zostanie w nowe samochody ratowniczo – gaśnicze. Poznaliśmy plany Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Ostatni przetarg na zakup wozów dla wojskowych strażaków został przeprowadzony w 2014 roku przez 3. Regionalną Bazę Logistyczną. Rok później do jednostek Wojskowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju trafiło dwadzieścia siedem samochodów ratowniczo – gaśniczych o wartości blisko 36 milionów złotych.

W 2018 roku – jak poinformował nas Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej jako gestor sprzętu planuje zakupić jedenaście samochodów pożarniczych, w tym:

  • cztery średnie samochody ratowniczo – gaśnicze,
  • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem 10 tys. litrów wody,
  • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem 5 tys. litrów wody,
  • dwa lekkie poligonowe samochody ratowniczo – gaśnicze,
  • trzy lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze.

Na ich zakup armia zamierza przeznaczyć prawie 9 milionów złotych.

o autorze

Redakcja/Łukasz