29 maja na&świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej&w Pleszewie odbył się&apel z&okazji Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do&wręczenia medali i&odznaczeń, jak również nominacji na&wyższe stopnie służbowe.

Tego dnia wyróżnieni zostali:

  • mł. kpt. Jan Woldański dowódca JRG PSP w&Pleszewie, któremu Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z&dnia 28 kwietnia bieżącego roku nadało Złoty Znak Związku,
  • st. asp. Józef Gmyrek, który postanowieniem Minister Spraw Wewnętrznych i&Administracji został uhonorowany Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego nadało również:

  • Złoty Medal za&zasługi dla pożarnictwa st. asp. Józefowi Gmyrkowi,
  • Srebrne Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” doktorowi Andrzejowi Knastowi i&st. kpt. Waldemarowi Barańskiemu,
  • Brązowy Medal za&zasługi dla pożarnictwa st. ogn. Januszowi Galantowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe aspiranta:

  • młodszemu aspirantowi&Marianowi Szylwachowi oraz młodszemu aspirantowi Tomaszowi Węgierskiemu.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w&Poznaniu&nadał wyższe stopnie służbowe -&w korpusie&podoficerskim:&

  • starszego ogniomistrza – ogniomistrzowi &Romanowi Szwałkowi
  • ogniomistrza – dwóm młodszym ogniomistrzom – Przemysławowi Ostrowskiemu i&Dariuszowi Juszczakowi
  • starszego sekcyjnego – sekcyjnemu Grzegorzowi Wawrzyniakowi oraz sekcyjnemu Marcinowi Woźniakowi

Wręczenia odznaczeń i&nominacji dokonali: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w&Poznaniu mł. bryg.Adam Langner, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w&Pleszewie bryg. Jacek Jarus oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w&Pleszewie druh Zbigniew Serbiak

Dzień ten był szczególny nie tylko dla odznaczonych i&mianowanych [galeria=2,prawa]na&wyższe stopnie służbowe ale także dla pleszewskich strażaków z&KP PSP Pleszew oraz OSP Czermin i&Kowalew. Podczas uroczystości doszło do&oficjalnego ogłoszenia decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej&w Poznaniu, który z&dniem 30 kwietnia&bieżącego roku , włączył w&skład struktury Wielkopolskiej Brygady Odwodowej , Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Medycznego utworzoną na&bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w&Pleszewie i&Ochotniczych Straży Pożarnych w&Czerminie i&Kowalewie.

Z tej okazji pleszewscy ratownicy zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu ratownictwa medycznego przygotowanego pod okiem ogniomistrza Przemysława Ostrowskiego – dowódcy nowo powstałej Grupy. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem przy strażackiej grochówce.

tekst str. Mariusz Glapa
zdjęcia – asp. Piotr Jaroszewski

o autorze

Redakcja