Przez ponad cztery godziny trwała akcja usuwania wycieku oleju z&drogi wojewódzkiej nr 443. Zgłoszenie, które otrzymał dyspozytor Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w&Pleszewie mówiło& tylko o&plamie oleju w&miejscowości Grab.

Po przybyciu na&miejsce zdarzenia strażaków ochotników z Gizałek, zostali oni całkowicie zaskoczeni – bo „plama” ta przez teren naszego powiatu ciągnęła się 22 kilometry. Do zdarzenia natychmiast wysłano kolejne zastępy: ochotników z&Czermina, Rudy Wieczyńskiej, Wierzch oraz SLKw z&JRG w&Pleszewie.

Przybyły na&miejsce akcji Wójt Gminy Gizałki wsparł działania straży pożarnej dysponując dodatkowo piaskarkę. Strażacy w&pierwszej kolejności zajęli się zabezpieczaniem skrzyżowań, a&po przybyciu piaskarki zabezpieczyli wyciek na&całej długości. W&działaniach wzięło udział dwudziestu jeden ratowników i&zużyto trzysta kilogramów sorbentu. Na szcząście nie odonotowano żadnych wypadków komunikacyjnych związanych przez wyciek oleju.

Tekst, foto: OSP Czermin

o autorze

Redakcja