Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP brygadier Andrzej Bartkowiak zawiesił st. kpt. Rolanda Egierta, Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie.

O decyzji Komendanta jako pierwszy poinformował serwis zpleszewa.pl, ma ona związek z październikową bójką, w której brał udział szef pleszewskich strażaków. Dokładny przebieg zdarzenia nie jest znany. Sprawę bada prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim.

– Jak sprawa się wyjaśni wróci do służby na stanowisko komendanta powiatowego – powiedział serwisowi kpt. Karol Kędzierski z zespołu prasowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej strażaka można zawiesić w czynnościach służbowych, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne lub nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne.

o autorze

Redakcja/Łukasz