Nie ominęły powiatu pleszewskiego niszczycielskie wichury, które we wtorek 14 października nawiedziły Wielkopolskę. W&godzinach popołudniowych, gdy wiatr przybrał na&sile.

[galeria=1,prawa]Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP zaczęło otrzymywać informacje o&przewróconych drzewach i&zablokowanych drogach. Do akcji ruszyło dwudziestu trzech ratowników z&Państwowej i&Ochotniczej Straży Pożarnej.

Strażacy kilka razy musieli usuwać konary drzew. Przez dłuższy czas niemożliwy był przejazd przez miejscowość Lenartowice, gdzie na&drogę spadła połowa złamanego drzewa , zaś w&Marszewie drogę zablokowała wyrwana z&korzeniami akacja. Na ulicy Mieszka I w&Pleszewie strażacy zabezpieczyli również złamaną przez wiatr latarnię oświetlenia ulicznego. Ostatnie, związane z&szalejącym wiatrem zdarzenia odnotowano jeszcze na&drugi dzień rano.

Tekst: Mariusz Glapa
Fot. „Życie Pleszewa”

o autorze

Redakcja