Przeprowadzone testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

5 kwietnia szesnastu podchorążych zostało skierowanych na kwarantannę do sali gimnastycznej SGSP, skarżyli się, że mają wysoką gorączkę, złe samopoczucie, brak samu i węchu. Wcześniej u matki jednego ze studentów, który przebywa na L4, potwierdzono zakażenie koronawirusem. Według zastępcy komendanta ds. operacyjnych st. bryg. Jarosława Zarzyckiego symulowali.

Dzisiaj przyszły wyniki testów. Zakażonych jest dziesięciu podchorążych, u kolejnych sześciu wynik był negatywny.

Podchorążowie objęci są stałą opieką lekarską oraz nie kontaktują się z pozostałymi członkami społeczności akademickiej. Stan ich zdrowia jest dobry. Wobec pozostałych podchorążych Uczelnia stosuje zalecenia Inspekcji Sanitarnej MSWiA – napisała szkoła w wydanym oświadczeniu.

Na miejscu pracuje inspektor sanitarny i komendant-rektor szkoły. Podejmowane są decyzje jak zorganizować dalsze życie szkoły.   

Odwołanie

Komendant Główny będzie składał wniosek o zdymisjonowanie wicerektora starszego brygadiera Jarosława Zarzyckiego. On był odpowiedzialny za sprawy studenckie i nadzór nad podchorążymi – poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski.   

o autorze

Redakcja/Łukasz