Podczas Zlotu instruktorów płetwonurkowania i działaczy Komisji Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nagrodzony został Prezes Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego SGSP.

Mł. ogn. Kacper Siciński z kompanii szkolnej IV znalazł się w gronie nagrodzonych za Instruktorski Debiut Roku 2019. Kryteria, które były brane pod uwagę przy ocenie to m. in. ilość przeszkolonych osób przez pierwszy rok posiadania uprawnień instruktorskich, ilość i rodzaj odbytych przez instruktora kolejnych szkoleń, jakość prowadzonych kursów oraz predyspozycje instruktora do dalszego rozwoju.

Wyróżniony podchorąży jest równocześnie Prezesem Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego SGSP. Jak sam zaznacza, wyjątkowość sekcji polega na zaangażowaniu funkcjonujących w niej członków, którzy organizują kilkudniowe obozy szkoleniowe dla licznych grup. Dotychczas przeszkolonych zostało ponad 30 podchorążych oraz kilku pracowników SGSP.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz