We wtorek 16 października na terenie  Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” został przeprowadzony praktyczny epizod ogólnopolskiego ćwiczenia pk. Patrol-18.

Scenariusz zakładał wystąpienie objawów choroby wysoce zakaźnej u pasażera samolotu w trakcie lotu rejsowego, zainicjowało to szereg procedur realizowanych przez komendy policji, straży pożarnej, straży granicznej, pogotowie ratunkowe, służby sanitarne i władze lotniska.

Ponadto do wsparcia działań Granicznego Inspektora Sanitarnego jako podmiotu wiodącego w reagowaniu na zagrożenia epidemiologiczne w porcie lotniczym  w zakresie wykonywania szybkich testów diagnostycznych wydzielone zostały siły i środki Sił Zbrojnych RP z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie.

Zasadniczym celem ćwiczenia było doskonalenie procedur współdziałania specjalistycznych sił i środków.

Foto. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

o autorze

Redakcja/Łukasz