W związku z intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce poczynając od godzin popołudniowych w dniu wczorajszym zanotowaliśmy ponad 600 interwencji straży pożarnej – poinformowała wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

Są to podtopienia o charakterze lokalnym, które wystąpiły głównie w powiatach: tarnobrzeskim, mieleckim, kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim. „Te opady deszczu były dość nietypowe. Kotłujący się niż sprawił, że intensywne opady deszczu wystąpiły głównie w Kotlinie Sandomierskiej. Wiemy, ze około 300 domów może być podtopionych„- zaznaczyła wojewoda.

Podziękowała strażakom i samorządowcom, którzy – jak zauważyła – „stanęli na wysokości zadania„. Zaznaczyła, że w związku z prognozowanymi opadami „sytuacja jest na bieżąco monitorowana”.

Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW Jakub Dzik podkreślił, że na Podkarpaciu funkcjonuje pięć wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, które w ubiegłym roku zostały znacznie doposażone w sprzęt specjalistyczny tj. łodzie, agregaty, osuszacze, ale również w sprzęt podstawowy w postaci worków i rękawów przeciwpowodziowych, który jest wydawany na potrzeby samorządowców do wsparcia działań logistycznych.

Foto. Krzysztof Radoń/korso.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz